Sağlık Kadın.Net
Yeni Eklenen Yazı

Psikiyatri

Sosyal Fobi Nedir, Nasıl Belirti Verir?
Sosyal fobi ortamlardaki başka insanların varlığının kişide şiddetli bir korku yaşanmasına neden olmasıdır. Sosyal fobisi olan kişiler sürekli başka insanlar tarafından değerlendirilebileceklerini düşünürler. İnsanların onları izlediğiniz, takip ettiğini, onları çok olumsuz yönde eleştirdiklerini düşünürler. Bu da bu kişilerin sosyal ortamlarda...
Bilgisayar Ve İnternet Bağımlılığı Nedir?
Bilgisayar bağımlılığı; bilgisayar kullanımının kişinin normal günlük hayat akışını bozacak düzeylere gelmesidir. Bilgisayar bağımlılığı kişinin sadece kendisini değil çevresini, ailesini, arkadaşlarını ve onların hayatlarını da etkilemeye başlar. Kişi artık bir süre sonra günlük yaşam aktivitelerini, işini, eğitimini, ailevi sorumluluklarını ihmal...
Çocuğun Verimli Ders Çalışması İçin Yapılacaklar Nelerdir?
Çocuğun Ders Çalışma Programı Nasıl Belirlenmelidir? Ders çalışma programını her çocuk için ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Çünkü her basamakta ders çalışmanın yöntemi, biçimi, çalışılacak materyal değişmektedir. Bu noktada her çocuğun farklı öğrenme biçimleri olduğunu, farklı hafızada tutma biçimleri olduğunu yavaş yavaş...
Okul Korkusu
Öğretmenlerin Çocuklarda Okul Korkusu Oluşmasında Etkisi Bulunur Mu? Öğretmenler bu uyum sürecinde mutlaka önemlidir. Ama genelde şöyle bir yanlış anlaşılma olur. Çocuk okula gitmek istemediği durumda anne baba genelde çocuğun okulla ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünür. Hatta genelde öğretmenle ilgili bir...
Okul Fobisi
Çocuklarda Okul Korkusunun Sebebi Nedir? Çocuklarda okul korkusu aslında çok da doğru bir tanımlama olmayabilir. Çünkü aslında çocuklar okuldan korkmuyorlar. Çocuklar okula giderken yaşadıkları ayrılıktan korkuyorlar. O yüzden bunu daha ayrılık kaygısı, ayrılık korkusu olarak nitelemek daha doğru olur. Ve aslında...
Tükenmişlik Sendromu Nedir?
İş stresinin kişide duygusal, zihinsel ve fiziksel bitkinlik yaratması, bunun sonucunda da kişinin çalışma arkadaşlarına, kendine ve işine hizmet verdiği insanlara karşı da olumsuz duygular beslemesidir. İş stresinin aslında özel bir türüdür. Bir tür stres olduğunu söylememiz mümkündür. Günlük yaşam...
Pazartesi Sendromu Nedir?
Pazartesi sendromu aslında gerçekte olmayan bir sendrom diyebiliriz. Fakat insanların çoğunun pazartesi günü işe giderken yaşadığı keyifsizlik, isteksizlik halini tanımlamak için son yıllarda çok sık kullanmaya başladığımız kavramlardan bir tanesidir. Tabiî ki pazartesinin kendisi bu sendroma yol açmıyor. Bizim pazartesi...
Hipnoz
Hipnoz, biri insanda, öbürü hayvanlarda iki ayrı durumu tanımlamak için kullanılan terim, insanda hipnoz, bilgili bir uzman tarafından yaratılan, bir tür yapay uyku durumudur. Geçmiş olayların ayrıntılarını ortaya çıkarmaya yarayan hipnoz, ilgili kişinin zihnini yeniden koşullandırmayı da sağlar.Çeşitli fobiler, vb....
Psikiyatri
PSİKİYATRİ Akıl Hastalıklarının in­celenmesi ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı. İki önemli dalı vardır. Bunlardan Psikote­rapi, ruh hastalıklarının tedavisinde psikolojik tekniklerin uygulanması demek­tir. Bu hastalıklarda fizyolojik bir neden yoktur ya da bulunamaz.  Diğer dalda ise tıbbi tedavi söz konu­sudur ve hastalığın...
Psikoloji
Başlangıçta ruh ile uğraşan fel­sefe dalı olarak ortaya çıktı, daha sonra ruh bilimi oldu. Günümüzde ise davranış ile (insanlarda veya hayvanlarda) ilgilenen bilim dalı olmuştur. Antropoloji” (İnsan Bi­limi) ve somatoloji {vücut, bilimi) ile ya­kından ilgilidir. Psikolojinin bir yandan Tıp, Öte...
Kadın sitemap, Moda sitemap, Dekorasyon sitemap, Yemek Tarifleri sitemap, Güzellik ve Bakım sitemap, Sağlık sitemap Yandex.Metrica