Hücre

9 Ekim 2015 - 0 yorum
Nodül tiroit bezi içerisinde hücrelerin aşırı çoğalmasıyla oluşan yumru şeklindeki yapılardır. Nodülün oluşumunda çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüştür. En sık görülen sebepleri iyot eksikliği, selenyum eksikliği, virüs enfeksiyonları, sigara kullanımı gibi sebepler yer almaktadır. Hangi Nodüllere Biyopsi Yapılır? Tiroit modüllerinde biyopsi tiroit nodülünün...
1 Kasım 2013 - 0 yorum
Sinirler, bedenin her yanından beyine sinyalleri taşıyan sinir lifi demetlerini belirten tıp terimi. Çok hücreli hayvanların tümünde bulunan sinir lifleri, merkez sinir sisteminde yer alan sinir hücrelerinin (nöronlar) uzantısıdırlar. Her lifin üstü Özel bir hücre Öbeğinden oluşan ve Öbür liflerle...
1 Kasım 2013 - 0 yorum
Kıkırdak, mavimsi beyaz ya da sarımsı beyaz renkli yapısal doku türü. Kıkırdak hücreleri ile sertleşmiş bağ dokusu niteliğindeki hücreler arası maddeden oluşan kıkırdaklar, üçe ayrılırlar: Camsı kıkırdaklar; esnek kıkırdaklar; lifsi kıkırdaklar. Camsı kıkırdaklar, hareketli eklemlerle birleşen kemiklerin yüzeyini kaplarlar; yüzeyleri...
1 Kasım 2013 - 0 yorum
Genetik biyolojinin kalıtımsal özellikleri belirleyen genlerin yapısını, işlevini ve evrimini inceleyen alt dalı. Genetiğin temel ilkesini Mendel'in ortaya koymuş olduğu, kalıtımsal özelliklerin bağımsızlığı oluşturur. Mendel, boyları, tohumlarının yapısı ve çiçeklerinin rengi farklı bezelye türleriyle yaptığı deneylerde, kısa ve uzun türleri...
24 Ekim 2013 - 0 yorum
Afrika'da yerleşik bir hastalık niteliği taşıyan, ama Batı ülkelerinde yakın dönemde görülmeye başlanan hastalık. Açık adı sonradan edinilme bağışıklık yetmezliği sendromu olan AİDS, hücresel bağışıklığın gün geçtikçe yitirilmesine yol açarak hastanın enfeksiyon hastalıklarından birinden ölümüne yol açar. AİDS' e yakalanan...
24 Ekim 2013 - 0 yorum
Epilepsi nedir? Epilepsi, beyinde bulunan hücrelerin, birden bire oluşan, anormal tepkilerine bağlı olarak ortaya çıkan durumlardır. Epilepsi hastalığı, halk dilinde sara hastalığı olarak bilinir. Özetle, epilepsi hastalığı kısa süreli beyin fonksiyonlarının bozulması anlamındadır. İnsan beyini, insan vücudunu kumanda eden, ana merkez durumundadır....
24 Ekim 2013 - 0 yorum
ROMATİZMAL ATEŞ Streptokok enfeksiyon­larından sonra görülen ve bakterilere kar­şı oluşan anormal bağışıklık nedeniyle or­taya çıkan, yüksek ateşle birlikte yürüyen hastalık. Deri döküntüleri, derialtı nodulleri ve göçmen tipte bir Eklem İltihabı  genellikle vardır. Kalbin tutulması çarpıntılara, göğüs ağrılarına, kalp yetmez­liğine, miyokardite, perikardm...
24 Ekim 2013 - 0 yorum
PARAZİT (biyoloji), yaşamının bir bölü­münde bir başka organizmaya gereksinim duyan, bir konağa fizyolojik olarak bağla­nan ve ondan gerekli besinlerini sağlayan, bazen de onu ortam olarak kullanan orga­nizmaları tanımlamak için kullanılan de­yim,, asalak. Hayvanların ve bitkilerin he­men tümüne özgü parazitler vardır. Tümü...
18 Ekim 2013 - 0 yorum
LÖSEMİ Kan kanseri, kandaki veya kemik ingindeki akyuvarların kötü huylu olarak çoğalması. Hem granulositer, hem de Ien-fositer şekillerin şiddetli {akut) ve süre­ğen (kronik) tipleri vardır. Şiddetli şekil­lerde ortama ilkel hücreler egemendir ve Kansızlık, deride bereler, enfeksiyon gibi ‘olaylarla haetahk hızlı...
18 Haziran 2013 - 0 yorum
EPİTEL. Bir organın, oluşumun dış ya da iç yüzeyini örten doku. Deri, akciğerlerin, barsaklann ve idrar yollarının -mukozası, hep birer epitel örneğidir. Yerine göre su­ya karşı direnç ya da emme özelliği gös­teren bir katman biçimindedir. Epitel hüc­relerinin kendi kendilerini yenileme...
Yandex.Metrica